Rolfing

Rolfing – en fantastisk og effektiv behandling mod spændinger og smerter

Den første gang jeg stødte på Rolfing® var, da jeg læste om det i et ugeblad. Der var en artikel med før- og efter-billeder af mennesker med forskellige holdninger. Der var en person, som havde en holdning, der lignede min på før-billedet: En krum, ludende holdning.
På efter-billedet var personen rank. DET ønskede jeg mig også, for jeg vidste, at min ryg, som jeg nogen gange havde ondt i, ville blive belastet mindre ved en bedre holdning.
Efter den første behandling var det allerede nemmere at holde mig oprejst uden at bruge kræfter på det, OG min vejtrækning var også blevet betydelig lettere. Jeg havde astma dengang, så den forbedrede vejrtrækning var en særlig bonus. Jeg syntes det var helt fantastisk, og derfor fik jeg lyst til selv at blive Rolfer.
Jeg synes stadig Rolfing er fantastisk og oplever hver dag glæden ved mit arbejde. Jeg er stadig fascineret af hvor effektivt Rolfing er. Det kan dreje sig om en teenager, som undgår operation for scoliose, en sportsudøver, der kan forbedre sin præstation eller komme sig bedre over en skade, eller ”almindelige mennesker”, som kan slippe af med spændinger og smerter.
Rolfing er en kropsbehandling, en speciel form for dybdemassage, som bearbejder det bindevæv, der findes i hele kroppen og omslutter og forbinder alle muskler, indre organer, knogler m.v.
Jeg mener at alle kan have glæde af Rolfing, forebyggende eller helbredende. Det kan f.eks. dreje sig om:
  • Rygproblemer, også Scoliose og Scheuermann
  • Skader på ben, knæ, fødder, arme, skuldre, hænder (musikere, sportsudøvere, dansere ol.)
  • Genoptræning
  • Dårlig holdning
  • Hovedpine

———————————————————————————-

Rolfing ®

Strukturel Integration
Rolfing® blev udviklet af dr. Ida P. Rolf i USA sidst i trediverne.
“Den menneskelige krop er ikke statisk, og denne plastiske kvalitet giver kroppen mulighed for at forandre og forbedre sin struktur og dermed også sin funktion.”
Ida P. Rolf
Vores krop afspejler til enhver tid vores personlige historie: Vores livs hændelser på godt og ondt har formet vores kropsstruktur og holdning. Ideelt set har mennesket en afspændt og opret holdning, som tillader den samlede kropsstruktur at fungere i harmoni med tyngdekraften.
Men de fleste mennesker er ude af balance på grund af fysiske belastninger og/eller psykiske traumer og stress. Herved hæmmes bevægelsesfriheden, og kroppen bruger uhensigtsmæssigt meget energi på at holde sig oprejst, at bevæge sig, at trække vejret – at fungere …
Rolfing® kan på afgørende måde forbedre vores krops struktur, holdning og bevægelse ved at frigøre spændinger og uhensigtsmæssige kropsmønstre. Det sker gennem behandling af bindevæv, nerver og organer og gennem bevægelseslære.
En del af Rolfing®-behandlingen består i, at muskler og fascier løsnes og strækkes. Fascierne er de tynde bindevævslag, der omgiver kroppens strukturer, både muskler, sener, nerver, ledbånd, lymfekirtler osv. Det er dem, som gør kroppen til en helhed. Hvis der opstår ændringer i dem – som forkortelser og fortykkelser – bliver kroppen skæv. Når muskler og fascier løsnes, vil muskelfibrene søge tilbage til deres naturlige stilling. Således kan Rolferen skabe gennemgribende ændring af klientens krop ved at arbejde med fascierne. Under normale omstændigheder vender kroppen af sig selv tilbage til en optimal tilstand, både fysisk og psykisk.
Fejlstilling i leddene, der stammer fra tidligere sygdomme eller læsioner, eller som skyldes angst eller andre hæmninger, reagerer også på den nye frihed i muskler og fascier ved at søge tilbage til deres normalstilling.
Behandlingen skal sikre, at klientens struktur ender med at være optimal i forhold til jordens tyngdefelt. Når kroppen genfinder balancen, oplever klienten tyngdekraften som støttende og løftende. Når et menneske står i balance, kan man tegne en ret linje igennem ørets ydre åbning, skulderen, hoften, knæet og fodleddet.
Rolfing® frigør og heler ikke bare kroppen, men også tanker og følelser. Det enkelte menneskes følelsesmæssige og psykologiske indstilling til verden og til andre afspejles i kroppens fysik. Et menneske er en helhed, som reagerer samlet på alt, hvad det kommer ud for, ikke to adskilte dele, der hver især reagerer på forskellige påvirkninger.
Metoden er meget dybtgående og bliver udført af en uddannet Rolfer, typisk i en serie på 10 til 12 sessioner. Her arbejder Rolferen med klientens krop for at hjælpe den med at finde tilbage til en normal holdning eller struktur.
Rolfing® er gavnligt for et bredt spektrum af mennesker og kan anvendes både til akutte og kroniske tilstande samt som forebyggelse mod problemer.

————————————–

Læs om mine klientudtalelser