Anita Mayntzhusen og Thomas Mulhern

Villa Vitalis

Ordrupvej 74a

2920 Charlottenlund

E-mail: alle@villavitalis.dk

 

 

 

 

Om os:

Globally Local tilbyder virksomheder, offentlige institutioner og skoler en række forskellige ydelser, der hjælper virksomhederne, den enkelte og familierne, der fremmer vedvarende integration og internationalisering

 

Vi bestræber os på at hjælpe den ansatte og hele familien i deres unikke situation ved at tilbyde ydelser, der fremmer deres velbefindende og muligheder for at gøre Danmark til et hjem

 

 

About us:

At Globally Local, we provide companies, public institutions and schools a variety of services to help organisations, individuals and families achieve sustainable integration and internationalisation goals

 

We strive to meet the employee and the entire family in their unique situation by providing services that enhance well-being and the possibility of making Denmark a dynamic home